Doğrusal İlişkiler

8.Sınıf Matematik Doğrusal İlişkiler konu anlatımı özet niteliğinde olup,sık karşılaşılan örneklerle pekiştirilmiştir.

DOĞRUSAL İLİŞKİLER

x ve y değişken, a ve b katsayı ve c sabit terim olmak üzere: ax + by + c = 0 biçiminde olan denklemlere doğrusal denklem denir. Doğrusal denklemde a ve b katsayılarının ikisi birden 0 olamaz. Yani denklemde en az bir tane bilinmeyen bulunmalıdır.
a ve b sıfırdan farklı olmak sayılar olmak üzere   ax+by+c=0 gibi,x ve y değişkeninin kullanıldığı eşitliklere doğrusal denklem denilir.Bu denklemlerin Koordinat düzlemindeki grafiklerine ise doğru grafikleri denilir.Örnek: 2x+3y=24 ifadesi bir doğrusal denklemdir.Örnek: x=7 bir doğrusal denklemdir.Örnek: y=-4 bir doğrusal denklemdir.Örnek: y=5x  bir doğrusal denklemdir.

Herhangi iki değişken doğrusal denklemi oluşturuyorsa, bu iki değişken arasında doğrusal ilişki vardır denir.

Not: y = 3x+5 ifadesinde ,x değiştikçe ona bağlı olarak y de değiştiğinden. x’e bağımsız değişken , y ‘ye bağımlı değişken denilir.

Örnek: 2x+4 = y  ifadesi bir doğrusal denklemdir. x ile y arasında doğrusal bir ilişki vardır.

Örnek: y = 3x  ifadesi bir doğrusal denklemdir. x ile y arasında doğrusal bir ilişki vardır.

Örnek:

xy
12
23
34

Yukarıdaki tablodaki x ve y değerleri arasındaki doğrusal ilişkiyi  y=x+1 olarak tanımlayabiliriz.

(Buradaki x’e bağımsız değişken y’ye ise bağımlı değişken denilir)

doğrusal ilişki grafiği

Doğrusal ilişki grafiği

 

 

Örnek:

x1234
y5101520

Yukarıdaki tabloda verilen x ve değişkenleri için doğrusal ilişki denklemi  y=5x tir.

doğrusal ilişkiler örnek

 

Çözüm:

ilk değer 50 ve x’in her artışında y değeri 50 artmaktadır.

y=50+50x olarak bulunur.

doğrusal ilişkiler

Çözüm:

Doğrusal denklem grafikleri düz bir çizgi şeklinde olup kırılma söz konusu olamaz.

C şkkındaki grafik doğrusal değil.

 

8.Sınıf Matematik  Konu Anlatımına ait diğer başlıklar için>>

8.Sınıf Matematik ile ilgili çok test çözmek için>>

8.Sınıf Matematik ile  ilgili Test indirmek için>>

8.Sınıf Matematik ile ilgili  daha çok dökümana ulaşmak için>>

 

Bir Cevap Yazın