Koordinat Sistemi ve Sıralı İkililer

8.Sınıf Matematik Koordinat Sistemi ve Sıralı İkililer konu anlatımı özet niteliğinde olup,sık karşılaşılan örneklerle pekiştirilmiştir.

KOORDİNAT DÜZLEMİ

İki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbiri ile dik kesişmesi sonucu oluşan düzleme koordinat düzlemi denir
Koordinat düzlemin de her bir nokta (x,y) ikilileri şeklinde gösterilir.Bu ikililere sıralı ikili denir.

Koordinat Sistemi ve Sıralı İkililer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıralı İkililer örnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek:

Aşağıdaki noktaların bölgelerini bulunuz
A(3,6) noktası   1.bölgededir
B(-2,3) noktası  2.bölgededir
C(3,-2) noktası  4.bölgededir
D(-3,-4) noktası  3.bölgededir

 

Sıralı İkililer arasındaki uzaklığı bulma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek:
A(a+3 , 5) noktası y ekseni üzerinde ise a=?

Çözüm:

Nokta y ekseni üzerinde ise apsis değeri sıfır olur.Bu durumda a+3=0 olmalıdır. Buradan a=-3 bulunur.

 

Örnek:
A(3,a-5) noktası x ekseni üzerinde ise a=?

Çözüm:

Nokta x ekseni üzerinde ise ordinat değeri sıfır olur.Bu durumda   a-5=0 olmalıdır.Buradan a=5 bulunur.

 

Örnek:
A(a+3,b-5) noktası orjin üzerinde ise a+b=?

Çözüm:

Nokta orjin üzerinde ise apsis ve ordinat sıfır değerini alır. 

a+3=0 ise  a=-3

b-5=0 ise  b=5

sonuç:  (-3)+(+5)=(+2) olarak bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm:

 

 

 

 

 

 

Örnek:
A(3,a) noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim ise a’nın alacağı değerler toplamı kaçtır?

Çözüm:

x eksenine 5 birim uzaklıktaki noktalar;

A(3,5)  ve A(3,-5) olarak yazılabilir.Yani a değeri +5 ve -5 değerini alabilir.A’nın alacağı değerler toplamı sıfır elde edilir.

 

8.Sınıf Matematik  Konu Anlatımına ait diğer başlıklar için>>

8.Sınıf Matematik ile ilgili çok test çözmek için>>

8.Sınıf Matematik ile  ilgili Test indirmek için>>

8.Sınıf Matematik ile ilgili  daha çok dökümana ulaşmak için>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir