Ana Sayfa / Matematik / Lise / 12.Sınıf Matematik / 12.Sınıf Matematik Kazanımları 2021-2022

12.Sınıf Matematik Kazanımları 2021-2022

12.Sınıf Matematik Kazanımları 2021-2022, Okullarda okutulan matematik müfredatının kazanımlarını listelenmiş halidir.

12. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI
SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI
Alt Öğrenme Alanı: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Konu: Üstel Fonksiyon

1. Üstel fonksiyonu açıklar.

 

Konu: Logaritma Fonksiyonu

1. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.

2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.

3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

1. Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Diziler
Konu: Gerçek Sayı Dizileri

1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.

2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.

3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI
Alt Öğrenme Alanı: Trigonometri
Konu: Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri

1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.

2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.

 

Konu: Trigonometrik Denklemler

1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Dönüşümler
Konu: Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.

2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI
Alt Öğrenme Alanı: Türev
Konu: Limit ve Süreklilik

1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.

2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.

3. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.

 

Konu: Anlık Değişim Oranı ve Türev

1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.

2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.

3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar
yardımıyla işlemler yapar.

4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.

 

Konu: Türevin Uygulamaları

1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.

2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum
noktalarını belirler.

3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.

4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.

Alt Öğrenme Alanı: İntegral
Konu: Belirsiz İntegral

1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.

2. Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.

Konu: Belirli İntegral ve Uygulamaları

1. Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.

2. Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar.

3. Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

4. Belirli integral ile alan hesabı yapar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI
Alt Öğrenme Alanı: Analitik Geometri
Konu: Çemberin Analitik İncelenmesi

1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.

2. Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.

 

 

12. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI
SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI
Alt Öğrenme Alanı: Denklem ve Eşitsizlikler
Konu: Üslü ve Köklü İfadeler

1. Üslü ve köklü ifadeler içeren denklemler çözer.

 

Konu: Bilinçli Tüketici Aritmetiği

1. Yüzde, oran ve orantı kavramlarıyla ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI
Alt Öğrenme Alanı: Veri
Konu: Veri Analizi

1. Gerçek hayat durumlarıyla ilgili istatistik problemleri çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI
Alt Öğrenme Alanı: Ölçme
Konu: Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

1. Çevre, alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Katı Cisimler
Konu: Küre ve Silindir

1. Küre ve dik dairesel silindirin alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abone Ol

Sitemize Eklenen Son Gönderilerden Abone olarak Haberdar olabilirsiniz

E mail Adresinizi Giriniz