Ana Sayfa / 6.Sınıf Matematik / 6.Sınıf Matematik Testi Çöz

6.Sınıf Matematik Testi Çöz

6.Sınıf Matematik Testi Çöz

6.Sınıf Matematik Testi Çöz içeriği

 • Testlerimiz interaktif testlerdir.
 • Testlerin sonunda sonucu başarı listesine ekleyebilir sıralamanızı görebilirsiniz.
 • Testleri çözen kişilerin başarı oranı ortalamasını gösterir, sizin sonucunuzu grafikle gösterir.
 • Modülerdir. Kazanım kazanım ayrılmıştır.
 • Kazanım kazanım ayrıldığı için öğrenilen kazanıma ait hemen test çözme imkanını veririr
 • Sorular hazırlanırken görselli kazanımı ölçen ve kitaplarda sık karşılaşılan soru tiplerine yer verilmiştir.

 

1.Ünite
Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
 • Çarpan,Kat ve Bölünebilme Kuralları Testi Çöz
 • Doğal Sayıların Çarpanları ve Katlarını Belirleme Konu Testi Çöz
 • 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a Kalansız Bölünebilme Kurallarını Açıklama ve Kullanma Konu Testi Çöz
 • Asal Sayıları Özellikleri ile Belirleme Konu Testi Çöz
 • Doğal Sayıların Asal Çarpanlarını Belirleme Konu Testi Çöz
 • İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ile Ortak Katlarını Belirleme, İlgili Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
Kümeler
 • Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar Konu Testi Çöz
 • Kümelerin Farklı Gösterimleri Konu Testi Çöz
 • Küme, Eleman, Eleman Sayısı, Boş Küme, Birleşim, Kesişim Kavramları Konu Testi Çöz
2.Ünite
Tam Sayılar
 • Tam Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Testi Çöz
 • Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Konu Testi Çöz
 • Bir Tam Sayının Mutlak Değerini Belirleme ve Anlamlandırma Konu Testi Çöz
Kesirlerle İşlemler
 • Kesirleri Karşılaştırma, Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Testi Çöz
 • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Testi Çöz
 • Bir Doğal Sayı ile Bir Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Testi Çöz
 • İki Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Testi Çöz
 • Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre ve Bir Kesri Bir Doğal Sayıya Bölme, Bu işlemi Anlamlandırma Konu Testi Çöz
 • İki Kesrin Bölme İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Testi Çöz
 • Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Testi Çöz
 • Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
3.Ünite
Ondalık Gösterim
 • Ondalık Gösterimin Bölme İle İlişkisi Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlama Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi Yapma Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları; 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemi Konu Testi Çöz
 • Sayıların Ondalık Gösterimleri ile Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme Konu Testi Çöz
 • Ondalık İfadelerle Dört İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Testi Çöz.
Oran
 • Çoklukları Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Oranı Farklı Biçimlerde Gösterme Konu Testi Çöz
 • Oranları Karşılaştırma Konu Testi Çöz
 • Birimli Oran ve Birimsiz Oran Konu Testi Çöz
4.Ünite
Cebirsel İfadeler
 • Cebirsel İfadeler
 • Cebire Giriş Konu Testi Çöz
 • Cebirsel İfadeler Konu Testi Çöz
 • Cebirsel İfadelerin Değerini Hesaplama Konu Testi Çöz
Veri Toplama ve Değerlendirme
 • İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma ve Uygun Verileri Elde Etme Konu Testi Çöz
 • İki Gruba Ait Verileri İkili Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği İle Gösterme Konu Testi Çöz.
Veri Analizi
 • Bir Veri Grubuna Ait Açıklığı Hesaplama ve Yorumlama Konu Testi Çöz
 • Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalamayı Hesaplama ve Yorumlama Konu Testi Çöz
 • Veri Gruplarını Karşılaştırma Konu Testi Çöz
5.Ünite
Açılar
 • Açı ve Açı Çeşitleri Konu Testi Çöz
 • Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme Konu Testi Çöz
 • Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Konu Testi Çöz
Alan Ölçme
 • Üçgenin Alanı Konu Testi Çöz
 • Paralelkenarın Alanı Konu Testi Çöz
 • Alan Ölçme Birimleri Konu Testi Çöz
 • Arazi Ölçme Birimleri Konu Testi Çöz
 • Alan ile İlgili Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
6.Ünite
Çember
 • Çember Konu Testi Çöz
Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
 • Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
 • Birim Küplerden Hacim Ölçme Konu Testi Çöz
 • Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Hacmini Bulma Konu Testi Çöz
  Hacim Ölçme Birimleri Konu Testi Çöz
 • Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Etme Konu Testi Çöz
Sıvı Ölçme
 • Sıvılarda Ölçme Konu Testi Çöz

About isdem32

Bunlar da İlgini çekebilir

6.Sınıf MEB Beceri Temelli Sorular

Aşağıda ders ders verilen çalışmaların derlenmiş tüm dersler halidir.   6.Sınıf MEB Beceri Temelli Sorular …

6.Sınıf Matematik Kazanım Kontrol Testleri

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım Kontrol Testi Çarpanlar ve Katlar Kazanım Kontrol Testi Kümeler Kazanım Kontrol …