Ana Sayfa / 5.Sınıf Matematik / 5.Sınıf Matematik Testi Çöz

5.Sınıf Matematik Testi Çöz

5.Sınıf Matematik Testi Çöz içeriği

 • Testlerimiz interaktif testlerdir.
 • Testlerin sonunda sonucu başarı listesine ekleyebilir sıralamanızı görebilirsiniz.
 • Testleri çözen kişilerin başarı oranı ortalamasını gösterir, sizin sonucunuzu grafikle gösterir.
 • Modülerdir. Kazanım kazanım ayrılmıştır.
 • Kazanım kazanım ayrıldığı için öğrenilen kazanıma ait hemen test çözme imkanını veririr
 • Sorular hazırlanırken görselli kazanımı ölçen ve kitaplarda sık karşılaşılan soru tiplerine yer verilmiştir.
1.Ünite
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
 • 5.Sınıf Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Testi Çöz
 • 5.Sınıf Doğal sayılarda Çıkarma İşlemi Testi Çöz
 • 5.Sınıf Zihinden Toplama Çıkarma İşlemi Testi Çöz
 • Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Testi Çöz
 • En Çok Üç Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpma İşlemini Yapma Konu Testi Çöz
 • En Çok Dört Basamaklı Bir Doğal Sayıyı, En Çok İki Basamaklı Bir Doğal Sayıya Bölme Konu Anlatım
 • Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Testi Çöz
 • Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Belirleme ve Kullanma Konu Testi Çöz
 • Bölme İşlemine İlişkin Problem Durumlarında Kalanı Yorumlama Konu Testi Çöz
 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişkiyi Anlayarak İşlemlerde
 • Verilmeyen Öğeleri (Çarpan, Bölüm veya Bölünen) Bulma Konu Testi Çöz
 • Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini
 • Hesaplama Konu Testi Çöz
 • Bir Sayının Küpü Konu Testi Çöz
 • Bir Sayının Karesi Konu Testi Çöz
 • En Çok İki İşlem Türü İçeren Parantezli İfadelerin Sonucunu Bulma Konu Testi Çöz
 • Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
2.Ünite
Kesirler
 • Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Testi Çöz
 • Tam Sayılı Kesrin, Bir Doğal Sayı ile Bir Basit Kesrin Toplamı Olduğunu Anlama ve Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre, Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme Konu Testi Çöz
 • Bir Doğal Sayı İle Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma Konu Testi Çöz
 • Sadeleştirme ve Genişletmenin Kesrin Değerini Değiştirmeyeceğini Anlama ve Bir Kesre Denk Olan Kesirler Oluşturma Konu Testi Çöz
 • Payları veya Paydaları Eşit Kesirleri Sıralama Konu Testi Çöz
 • Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama Konu Testi Çöz
Kesirlerle İşlemler
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan İki Kesrin Toplama ve Çıkarma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Testi Çöz
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma Konu Testi Çöz
3.Ünite
Ondalık Gösterim
 • Bir Bütün 10, 100 veya 1000 Eş Parçaya Bölündüğünde, Ortaya Çıkan Kesrin Birimlerinin Ondalık Gösterimle İfade Edilebileceğini Belirleme Konu Testi Çöz
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olan Bir Kesri Ondalık Gösterim Şeklinde İfade Etme Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama Konu Testi Çöz
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma ve Okuma Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Testi Çöz
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Testi Çöz
Yüzdeler
 • Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü (%) İle Gösterme Konu Testi Çöz
  Bir Yüzdelik İfadeyi Aynı Büyüklüğü Temsil Eden Kesir ve Ondalık Gösterimle İlişkilendirme; Bu Gösterimleri Birbirine Dönüştürme Konu Testi Çöz
  Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Konu Testi Çöz
 • Bir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarını Bulma Konu Testi Çöz
4.Ünite
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
 • Doğru, Doğru Parçası, Işını Açıklama ve Sembolle Gösterme Konu Testi Çöz
 • Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumunu Yön ve Birim Kullanarak İfade Etme Konu Testi Çöz
 • Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme Konu Testi Çöz
 • 90°’lik Bir Açıyı Referans Alarak Dar, Dik ve Geniş Açıları Oluşturma; Oluşturulmuş Bir Açının Dar, Dik yada Geniş Açılı Olduğunu Belirleme Konu Testi Çöz
 • Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme Konu Testi Çöz
 • Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçaları İnşa Etme, Çizilmiş Doğru Parçalarının Paralel Olup Olmadığını Yorumlama Konu Testi Çöz
Üçgen ve Dörtgenler
 • Çokgenleri İsimlendirme, Oluşturma ve Temel Elemanlarını Tanıma Konu Testi Çöz
 • Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Oluşturma; Oluşturulmuş Farklı Üçgenleri Kenar ve Açı Özelliklerine Göre Sınıflandırma Konu Testi Çöz
  Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanlarını Belirleme ve Çizme Konu Testi Çöz
 • Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamını Belirleme ve Verilmeyen Açıyı Bulma Konu Testi Çöz
5.Ünite
Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma Konu Testi Çöz
  Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme Konu Testi Çöz
 • Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilmiş Verileri Yorumlamaya Yönelik Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
Uzunluk ve Zaman Ölçme
 • Uzunluk Ölçme Birimlerini Tanıma; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre Birimlerini Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
 • Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama, Verilen Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Şekiller Oluşturma Konu Testi Çöz
 • Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma, Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
6.Ünite
Alan Ölçme
 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplama, santimetrekare ve metrekareyi Kullanma Konu Testi Çöz
 • Belirlenen Bir Alanı santimetrekare ve metrekare Birimleriyle Tahmin Etme Konu Testi Çöz
 • Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma Konu Testi Çöz
  Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
Geometrik Cisimler
 • Dikdörtgenler Prizmasını Tanıma ve Temel Elemanlarını Belirleme Konu Testi Çöz
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımlarını Çizme ve Verilen Farklı Açınımların Dikdörtgenler Prizmasına Ait Olup Olmadığına Karar Verme Konu Testi Çöz
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Testi Çöz

About isdem32

Bunlar da İlgini çekebilir

5.Sınıf MEB Beceri Temelli Sorular

5.Sınıf MEB Beceri Temelli Sorular

Aşağıda ders ders verilen çalışmaların derlenmiş tüm dersler halidir. 5.Sınıf MEB Beceri Temelli Sorular   …

5.Sınıf Matematik Kazanım Kontrol Testleri

Doğal Sayılar Kazanım Kontrol Testi Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım Kontrol Testi Kesirler Kazanım Kontrol Testi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir