7.Sınıf Matematik Testi Çöz

1.Ünite
Tam Sayılarla İşlemler
2.Ünite
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler
3.Ünite
Cebirsel İfadeler
 • Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi Konu Testi Çöz
 • Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma Konu Testi Çöz
 • Sayı Örüntüleri Konu Testi Çöz
Eşitlik ve Denklem
 • Eşitliğin Korunumu İlkesi Konu Testi Çöz
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma Konu Testi Çöz
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü Konu Testi Çöz
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren
 • Problemleri Çözme Konu Testi Çöz
4.Ünite
Oran ve Orantı
 • Oran Konu Testi Çöz
 • Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer Konu Testi Çöz
 • Orantı Konu Testi Çöz
 • Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki Konu Testi Çöz
 • Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti Konu Testi Çöz
 • Ters Orantı Konu Testi Çöz
 • Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler Konu Testi Çöz
Yüzdeler
 • Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Yüzdesi Verilen Çokluğu Bulma Konu Testi Çöz
 • Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama Konu Testi Çöz
 • Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde İle Arttırmaya veya Azaltmaya Yönelik
 • Hesaplamalar Konu Testi Çöz
 • Yüzde İle İlgili Problemler Konu Testi Çöz
5.Ünite
Doğrular ve Açılar
 • Bir Açının Açı Ortayı Konu Testi Çöz
 • İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar Konu Testi Çöz
Çokgenler
 • Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları Konu Testi Çöz
 • Düzgün Çokgenler Konu Testi Çöz
 • Dörtgenler Konu Testi Çöz
 • Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı Konu Testi Çöz
 • Alan İle İlgili Problemler Konu Testi Çöz
Çember ve Daire
 • Çemberin Elemanları Konu Testi Çöz
 • Çemberde Merkez Açı Konu Testi Çöz
 • Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu Konu Testi Çöz
 • Dairenin ve Daire Diliminin Alanı Konu Testi Çöz
6.Ünite
Veri Analizi
 • Verilere İlişkin Çizgi Grafiği Oluşturma ve Yorumlama Konu Testi Çöz
 • Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri Bulma ve Yorumlama Konu Testi Çöz
 • Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği Konu Testi Çöz
 • Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri ve Bu Grafikler Arasında Uygun Olan Dönüşümleri Yapma Konu Testi Çöz
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
 • Üç Boyutlu Cisimlerin İki Boyutlu Görünümlerini Çizme Konu Testi Çöz
 • Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma Konu Testi Çöz

Bir Cevap Yazın