6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı

1.Ünite
Doğal Sayılarla İşlemler
 • Üslü Sayılar Konu Anlatımı
 • İşlem Önceliği Konu Anlatımı
 • Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği Konu Anlatımı
 • Doğal Sayılarla Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme ve Kurma Konu Anlatımı
Çarpanlar ve Katlar
 • Doğal Sayıların Çarpanları ve Katlarını Belirleme Konu Anlatımı
 • 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a Kalansız Bölünebilme Kurallarını Açıklama ve Kullanma Konu Anlatımı
 • Asal Sayıları Özellikleri ile Belirleme Konu Anlatımı
 • Doğal Sayıların Asal Çarpanlarını Belirleme Konu Anlatımı
 • İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ile Ortak Katlarını Belirleme, İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
Kümeler
 • Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar Konu Anlatımı
 • Kümelerin Farklı Gösterimleri Konu Anlatımı
 • Küme, Eleman, Eleman Sayısı, Boş Küme, Birleşim, Kesişim Kavramları Konu Anlatımı
2.Ünite
Tam Sayılar
 • Tam Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Anlatımı
 • Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Konu Anlatımı
 • Bir Tam Sayının Mutlak Değerini Belirleme ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
Kesirlerle İşlemler
 • Kesirleri Karşılaştırma, Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Anlatımı
 • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayı ile Bir Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
 • İki Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre ve Bir Kesri Bir Doğal Sayıya Bölme, Bu işlemi Anlamlandırma Konu Anlatımı
 • İki Kesrin Bölme İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
 • Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı
3.Ünite
Ondalık Gösterim
 • Ondalık Gösterimin Bölme İle İlişkisi Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlama Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi Yapma Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları; 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemi Konu Anlatımı
 • Sayıların Ondalık Gösterimleri ile Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Ondalık İfadelerle Dört İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı.
Oran
 • Çoklukları Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Oranı Farklı Biçimlerde Gösterme Konu Anlatımı
 • Oranları Karşılaştırma Konu Anlatımı
 • Birimli Oran ve Birimsiz Oran Konu Anlatımı
4.Ünite
Cebirsel İfadeler
 • Cebirsel İfadeler
 • Cebire Giriş Konu Anlatımı
 • Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı
 • Cebirsel İfadelerin Değerini Hesaplama Konu Anlatımı
Veri Toplama ve Değerlendirme
 • İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma ve Uygun Verileri Elde Etme Konu Anlatımı
 • İki Gruba Ait Verileri İkili Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği İle Gösterme Konu Anlatımı.
Veri Analizi
 • Bir Veri Grubuna Ait Açıklığı Hesaplama ve Yorumlama Konu Anlatımı
 • Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalamayı Hesaplama ve Yorumlama Konu Anlatımı
 • Veri Gruplarını Karşılaştırma Konu Anlatımı
5.Ünite
Açılar
 • Açı ve Açı Çeşitleri Konu Anlatımı
 • Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme Konu Anlatımı
 • Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Konu Anlatımı
Alan Ölçme
 • Üçgenin Alanı Konu Anlatımı
 • Paralelkenarın Alanı Konu Anlatımı
 • Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
 • Arazi Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
 • Alan ile İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
6.Ünite
Çember
 • Çember Konu Anlatımı
Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
 • Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
 • Birim Küplerden Hacim Ölçme Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Hacmini Bulma Konu Anlatımı
  Hacim Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Etme Konu Anlatımı
Sıvı Ölçme
 • Sıvılarda Ölçme Konu Anlatımı

Bir Cevap Yazın