8.Sınıf Matematik Testi Çöz

1.Ünite
Çarpanlar ve Katlar
Üslü Sayılar
 • Üslü Sayı kavramı Konu Testi Çöz
 • Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri Konu Testi Çöz
 • Rasyonel ve ondalık sayıların kuvvetleri Konu Testi Çöz
 • Negatif üs Konu Testi Çöz
 • Ondalık gösterimlerde çözümleme Konu Testi Çöz
 • Üslü Denklemler Konu Testi Çöz
 • Üslü sayılarda çarpma işlemi Konu Testi Çöz
 • Üslü sayılarda bölme işlemi Konu Testi Çöz
 • Üslü Sayılarda sıralama Konu Testi Çöz
 • Üslü İfadelerde İşlemler Konu Testi Çöz
 • Bilimsel Gösterimi Konu Testi Çöz
2.Ünite
Kareköklü İfadeler
 • Tam Kare Doğal Sayılar ve Karekökleri Konu Testi Çöz
 • Tam Kare Olmayan Sayıların Kareköklerinin Hangi İki Doğal Sayı arasında Olduğunun Belirlenmesi Konu Testi Çöz
 • Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemleri Konu Testi Çöz
 • Kareköklü Bir Sayının a√b Şeklinde İfade Edilmesi ve a√b Şeklindeki İfadenin Kat Sayısının Kök İçerisine Alınması Konu Testi Çöz
 • Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemleri Konu Testi Çöz
 • Ondalık İfadelerin Karekökü Konu Testi Çöz
 • Gerçek Sayılar Konu Testi Çöz
Veri Analizi
 • Veri Gruplarına Ait Çizgi ve Sütun Grafiklerini Yorumlama Konu Testi Çöz
 • Verileri Sütun, Daire veya Çizgi Grafiği ile Gösterme ve Bu Gösterimler Arasında Uygun Olan Dönüşümleri Yapma Konu Testi Çöz
3.Ünite
Basit Olayların Olma Olasılığı

Bir Olaya Ait Olası Durumlar Konu Testi Çöz
Basit Bir Olayın Olma Olasılığını Hesaplama Konu Testi Çöz

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimlerde Yazma Konu Testi Çöz
 • Cebirsel İfadelerde Çarpma Konu Testi Çöz
 • Özdeşlik ile Denklem Arasındaki Fark Konu Testi Çöz
 • İki Terimin Toplamının Karesi, İki Terimin Farkının Karesi ve İki Kare Farkı Özdeşlikleri Konu Testi Çöz
 • Cebirsel İfadeleri Çarpanlarına Ayırma Konu Testi Çöz
4.Ünite
Doğrusal Denklemler
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Çözme Konu Testi Çöz
 • Koordinat Sistemi ve Sıralı İkililer Konu Testi Çöz
 • Aralarında Doğrusal İlişki Bulunan İki Değişkenden Birinin Diğerine Bağlı Olarak Nasıl Değiştiğini Tablo ve Denklem ile İfade Etme Konu Testi Çöz
 • Doğrusal Denklemlerin Grafiğini Çizme Konu Testi Çöz
 • Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumlarına Ait Denklem, Tablo ve Grafiği Oluşturma ve Yorumlama Konu Testi Çöz
 • Doğrusal Eğim Konu Testi Çöz
Eşitsizlikler
 • Eşitsizlikler Konu Testi Çöz
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Testi Çöz
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözümü Konu Testi Çöz
5.Ünite
Üçgenler
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları (Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik) Konu Testi Çöz
 • Üçgende Bir Açı ile Karşısındaki Kenar Arasındaki İlişki Konu Testi Çöz
 • Üçgen Eşitsizliği Konu Testi Çöz
 • Üçgen Çizimleri Konu Testi Çöz
 • Pisagor Bağıntısı Konu Testi Çöz
Eşlik ve Benzerlik
 • Eşlik ve Benzerlik Konu Testi Çöz
 • Benzer Çokgenlerin Benzerlik Oranını Belirleme, Bir Çokgene Eş ve Benzer Çokgenler Oluşturma Konu Testi Çöz
6.Ünite
Dönüşüm Geometrisi
 • Öteleme, Yansıma ve Dönme Konu Testi Çöz
 • Ardışık Öteleme, Yansıma ve Dönme Konu Testi Çöz
Geometrik Cisimler
 • Dik Prizmalar, Temel Elemanları, İnşası ve Açınımı Konu Testi Çöz
 • Dik Dairesel Silindir Konu Testi Çöz
 • Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı Konu Testi Çöz
 • Dik Dairesel Silindirin Hacmi Konu Testi Çöz
 • Dik Piramid, Temel Elemanları, İnşası ve Açınımı Konu Testi Çöz
 • Dik Koni, Temel Elemanları, İnşası ve Açınımı Konu Testi Çöz

Bir Cevap Yazın