5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı

1.Ünite
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
 • En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapma Konu Anlatımı
 • İki Basamaklı Doğal Sayılarla Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Strateji Belirleme ve Kullanma Konu Anlatımı
 • Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • En Çok Üç Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpma İşlemini Yapma Konu Anlatımı
 • En Çok Dört Basamaklı Bir Doğal Sayıyı, En Çok İki Basamaklı Bir Doğal Sayıya Bölme Konu Anlatım
 • Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Belirleme ve Kullanma Konu Anlatımı
 • Bölme İşlemine İlişkin Problem Durumlarında Kalanı Yorumlama Konu Anlatımı
 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişkiyi Anlayarak İşlemlerde
 • Verilmeyen Öğeleri (Çarpan, Bölüm veya Bölünen) Bulma Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini
 • Hesaplama Konu Anlatımı
 • Bir Sayının Küpü Konu Anlatımı
 • Bir Sayının Karesi Konu Anlatımı
 • En Çok İki İşlem Türü İçeren Parantezli İfadelerin Sonucunu Bulma Konu Anlatımı
 • Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme Konu Anlatımı
2.Ünite
Kesirler
 • Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Anlatımı
 • Tam Sayılı Kesrin, Bir Doğal Sayı ile Bir Basit Kesrin Toplamı Olduğunu Anlama ve Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre, Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayı İle Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma Konu Anlatımı
 • Sadeleştirme ve Genişletmenin Kesrin Değerini Değiştirmeyeceğini Anlama ve Bir Kesre Denk Olan Kesirler Oluşturma Konu Anlatımı
 • Payları veya Paydaları Eşit Kesirleri Sıralama Konu Anlatımı
 • Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama Konu Anlatımı
Kesirlerle İşlemler
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan İki Kesrin Toplama ve Çıkarma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma Konu Anlatımı
3.Ünite
Ondalık Gösterim
 • Bir Bütün 10, 100 veya 1000 Eş Parçaya Bölündüğünde, Ortaya Çıkan Kesrin Birimlerinin Ondalık Gösterimle İfade Edilebileceğini Belirleme Konu Anlatımı
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olan Bir Kesri Ondalık Gösterim Şeklinde İfade Etme Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama Konu Anlatımı
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma ve Okuma Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Anlatımı
Yüzdeler
 • Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü (%) İle Gösterme Konu Anlatımı
  Bir Yüzdelik İfadeyi Aynı Büyüklüğü Temsil Eden Kesir ve Ondalık Gösterimle İlişkilendirme; Bu Gösterimleri Birbirine Dönüştürme Konu Anlatımı
  Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Konu Anlatımı
 • Bir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarını Bulma Konu Anlatımı
4.Ünite
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
 • Doğru, Doğru Parçası, Işını Açıklama ve Sembolle Gösterme Konu Anlatımı
 • Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumunu Yön ve Birim Kullanarak İfade Etme Konu Anlatımı
 • Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme Konu Anlatımı
 • 90°’lik Bir Açıyı Referans Alarak Dar, Dik ve Geniş Açıları Oluşturma; Oluşturulmuş Bir Açının Dar, Dik yada Geniş Açılı Olduğunu Belirleme Konu Anlatımı
 • Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme Konu Anlatımı
 • Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçaları İnşa Etme, Çizilmiş Doğru Parçalarının Paralel Olup Olmadığını Yorumlama Konu Anlatımı
Üçgen ve Dörtgenler
 • Çokgenleri İsimlendirme, Oluşturma ve Temel Elemanlarını Tanıma Konu Anlatımı
 • Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Oluşturma; Oluşturulmuş Farklı Üçgenleri Kenar ve Açı Özelliklerine Göre Sınıflandırma Konu Anlatımı
  Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanlarını Belirleme ve Çizme Konu Anlatımı
 • Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamını Belirleme ve Verilmeyen Açıyı Bulma Konu Anlatımı
5.Ünite
Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma Konu Anlatımı
  Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme Konu Anlatımı
 • Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilmiş Verileri Yorumlamaya Yönelik Problemleri Çözme Konu Anlatımı
Uzunluk ve Zaman Ölçme
 • Uzunluk Ölçme Birimlerini Tanıma; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre Birimlerini Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
 • Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama, Verilen Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Şekiller Oluşturma Konu Anlatımı
 • Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma, Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
6.Ünite
Alan Ölçme
 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplama, santimetrekare ve metrekareyi Kullanma Konu Anlatımı
 • Belirlenen Bir Alanı santimetrekare ve metrekare Birimleriyle Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma Konu Anlatımı
  Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı
Geometrik Cisimler
 • Dikdörtgenler Prizmasını Tanıma ve Temel Elemanlarını Belirleme Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımlarını Çizme ve Verilen Farklı Açınımların Dikdörtgenler Prizmasına Ait Olup Olmadığına Karar Verme Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı

Bir Cevap Yazın