Çizgi ve Sütun ve Daire Grafikleri Konu Anlatımı

8.Sınıf Matematik Çizgi- Sütun-Daire Grafikleri konusu 6 ve 7. sınıflarda işlenen grafikler konulardan pek farkı yoktur.8.Sınıfta bu konular tekrar hatırlatılmış ve daha çok sütun ve çizgi grafiklerinin daire grafiğine dönüşümü veya tersi üzerinde durulmuştur.Orantı mantığıyla konuya bakılırsa kolay olduğu görülecektir.

Çizgi Grafiği

Verilerin yatay ve dikey eksendeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafikler, çizgi grafikleridir

Çizgi grafikleri, bir veya daha fazla veri grubunda veriler arasındaki değişimleri ön plana çıkarır.Artış ve azalışları kolay görmemizi sağlar.

örnek:

Çizgi ve Sütun ve Daire Grafikleri

a) Bitkinin başlangıçtaki boy uzunluğu kaç cm’dir? (30 cm)
b) Bitkinin üçüncü aydaki boy uzunluğu kaç cm’dir? (45 cm)
c) Grafiğe bakarak bitkinin 5. aydaki boy uzunluğunu tahmin edebilir miyiz? Neden.

Bu soru için grafiğin 5.ayda 55 cm olması beklenir çünkü her ay 5 cm artmıştır.

Sütun Grafiği

Verilerin sütunları kullanılarak gösterilmesi ile elde edilen grafikler, sütun grafikleridir

Sütun grafikleri, bir veya daha fazla veri grubunda en  çok – en az değerleri ön plana çıkarır.

Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin okudukları kitapların sayfa sayılarını göstermek istersek.

En az kitap okuyan 5-9 sayfa aralığında okumuştur ve 2 kişidir.

En çok kitap okuyanlar 15-19 sayfa aralığında okumuşlardır ve 12 kişidir.

DAire Grafiği:

Bir bütünün parçalarının yüzdelik oranlarına göre 360°’lik daire grafiği içerisine yerleştirilmesiyle elde edilen grafiğe daire grafiği denir.

Örnek:

Ahmet,1 günde 12 tane Matematik, 10 tane Türkçe ve 18 tane Fen  sorusu çözüyor.Buna göre, Ahmet’in çözdüğü soru sayısını gösteren daire grafiğini oluşturalım.

ÇözüM: Daire grafiklerinde varlıkların tümü 3600 yi temsil eder.Bu yüzden 12+10+18=40 soru  3600 yi temsil eder.

Orantı kurarsak;

40 soru          3600 ‘yi oluşturuyorsa

12 soru             x dereceyi oluşturur.

                                                                       

40.x = 360.12

x=1080 (matematik)olarak bulunur.

40 soru          3600 ‘yi oluşturuyorsa

10 soru             x dereceyi oluşturur.

                                                                       

40.x = 360.10

x=900 (Türkçe)olarak bulunur.

40 soru          3600 ‘yi oluşturuyorsa

18 soru             x dereceyi oluşturur.

                                                                       

40.x = 360.18

x=1620 (Fen)olarak bulunur.

 

Sonuç:

Çizgi ve Sütun ve Daire Grafikleri örnek

 

Sütun Grafiğini Daire Grafiğine Dönüştürme:
Örnek:

Çizgi ve Sütun ve Daire Grafikleri örnek

Yukarıda bir ilin çiftçilik alanındaki üretimine ait sütun  grafiği verilmiştir.Bu üretime ait daire grafiğini oluşturalım.

Çözüm: Hepsi : 20+50+70 +40 =180 ton  daire grafiğinde 360 dereceyi temsil eder.

180 ton          3600 ‘yi oluşturuyorsa

20 ton             x dereceyi oluşturur.

                                                                       

180.x = 360.20

x=400 (Çavdar)olarak bulunur.

180 ton          3600 ‘yi oluşturuyorsa

50 ton             x dereceyi oluşturur.

                                                                       

180.x = 360.50

x=1000 (Çay)olarak bulunur.

180 ton          3600 ‘yi oluşturuyorsa

70 ton             x dereceyi oluşturur.

                                                                       

180.x = 360.70

x=1400 (Fındık)olarak bulunur.

180 ton          3600 ‘yi oluşturuyorsa

40 ton             x dereceyi oluşturur.

                                                                       

180.x = 360.40

x=800 (Mısır)olarak bulunur.

Sonuç

Çizgi ve Sütun ve Daire Grafikleri örnek

 

 

8.Sınıf Matematik    daha çok test çözmek için>>

8.Sınıf Matematik  Test indirmek için>>

8.Sınıf Matematik daha çok dökümana ulaşmak için>>

 

Bir Cevap Yazın